ADER si Alianta Nationala a Agricultorilor, au semnat Protocolul de colaborare

Partidul Alianța Națională a Agricultorilor din România și Asociația ADER au semnat astazi 12 februarie 2019 un protocol de colaborare. Protocolul a fost semnat de Neculai Ontanu, Președintele ADER si Florin Simion Președintele Alianței Naționale a Agricultorilor.

Părțile au relatat că perioada pe care o parcurgem este marcată de acutizarea dezechilibrelor sociale, dezbinarea fără precedent a societăţii româneşti, scăderea dramatică a încrederii cetăţenilor în instituțiile şi autorităţile politice.

Inflaţia şi creşterea continuă a preţurilor la bunurile de consum zilnic și utilități reduc puterea de cumpărare a populaţiei, anulând efectul creșterilor salariale din ultima perioadă, deşi cifrele statistice arată o consolidare a dezvoltării economice ce ar permite o evoluţie pozitivă a nivelului de trai al populaţiei.

Performanţele sistemului sanitar, menţin România pe unul dintre ultimele locuri în UE.

Planurile de dezvoltare a transportului rutier, feroviar și aerian, agreate cu Uniunea Europena pentru finanţare s-au împotmolit în birocratie şi interese transpartinice, menţinând România la periferia performanţelor celorlalte state europene.

Animați de dorința de a contribui la realizarea unui consens cât mai larg la nivel național în sprijinul continuării proceselor de reformă în domeniul dezvoltării, creșterii calității vieții oamenilor, democrației, educației și reconstrucției, ADER și Partidul Alianța Agricultorilor din România au convenit asupra următoarelor obiective:

1. Considerăm necesară promovarea unei economii moderne bazată pe cunoaştere, inovare şi industrii ecologice.

2. Considerăm investiţiile publice un motor esenţial al dezvoltării ce pot să asigure noi industrii pe orizontală, convergenţa regională, dezvoltarea echilibrată a regiunilor ţării şi diminuarea disparităţilor teritoriale.

3. Considerăm că agricultura reprezintă o ramură esenţială a economiei românesti ca sursă principală a creşterii bunăstării sociale, ca resursă esenţială de dezvoltare şi creştere a imaginii ţării noastre pe plan extern.

4. Ne asumăm responsabilitatea să mobilizăm și să organizăm marele segment al societății românești pe care îl reprezintă agricultorii, pentru a răspunde la provocările mediului rural:

• Reformarea spațiului rural și a sistemului agricol și transformarea României într-un producător agricol important pe piața europeană și globală;

• Reformarea sistemului educațional rural, astfel încat tinerii din mediul rural să aibă șansa să obțină aceleași competențe ca și cei din mediul urban;

• Reformarea sistemului de sănătate din mediul rural pentru a asigura acces egal la serviciile de prevenție, îngrijire și asistență medicală;

• Creşterea confortului locuirii în mediul rural prin asigurarea utilităților în fiecare casă.

• Diversificarea și creșterea cuantumului subvențiilor și a ajutoarelor de stat destinate diferitelor ramuri ale agriculturii;

• Simplificarea accesului fermierilor la obținerea de subvenții și ajutoare de stat, corelată cu reducerea aspectelor birocratice pentru aceste activităţi;

• Încurajarea tinerilor și facilitarea accesului acestora la subvenții, la ajutoare de stat și la accesarea de fonduri structurale, prin simplificarea procedurilor de evaluare, aprobare și creditare a proiectelor depuse de aceștia.

6. Partidul Alianța Națională a Agricultorilor și ADER își propun ca prin reformarea sistemului agricol să realizeze o dezvoltare reală a mediului economic rural și valorificarea potențialului agricol al Romaniei, astfel încât să se asigure bunăstarea agricultorilor și a populației rurale precum și siguranța alimentelor, eliminarea dublului standard între vest și est și securitatea alimentară a României;

7. ADER și Partidul Alianța Națională a Agricultorilor susțin un proiect pilot la nivel naţional în vederea revitalizării acţiunilor de menţinere şi/sau reconstrucţie a Patrimoniului Naţional, prin subscripţie publică și/sau parteneriat public-privat, sub deviza generală: „Parteneriatul public-privat, patrimoniul românesc salvat”. În aceste condiţii se are în vedere amenajarea şi introducerea în circuitul turistic a numeroaselor vestigii arheologice existente pe întregul cuprins al ţării şi realizarea de circuite turistice combinate, prin care acestea sã fie puse în valoare în paralel cu tradiţiile locale, valorificarea produselor agricole şi culinare ţărăneşti, reînvierea tradiţiilor, a meşteşugurilor şi a sărbătorilor locale, etc.

8. Partidul Alianța Națională a Agricultorilor și ADER vor face demersurile necesare pentru abrogarea actului normativ prin care sunt restrânse serviciile medicale pentru asigurați la “pachetul de baza de servicii medicale” + coplata pentru diagnostic și tratament complet, care afectează în special locuitorii din mediul rural cu resurse financiare reduse. ADER și Partidul Alianța Națională a Agricultorilor cer revenirea la “asistența medicală universală” pentru asigurați și trecerea la “medicina personalizată“ care asigură acces nediscriminatoriu la sănătate.

9. Partidul Alianța Națională a Agricultorilor și ADER vor conlucra pentru susținerea realizării în comunitățile rurale a proiectului ADER “Ambulanța Socială – ADER la sănătate”- unitate sanitară mobilă, destinată în principal mediului rural, care are drept scop asigurarea asistenței medicale primare în zonele neacoperite cu dispensare.

10. ADER și Partidul Alianța Națională a Agricultorilor vor face demersurile necesare la nivelul Ministerul Educației și a consiliilor județene pentru dotarea cu grupuri sanitare a tuturor unităților de învățământ fără asemenea utilități.

11. ADER și Partidul Alianța Națională a Agricultorilor vor sprijini demersurile şi iniţiativele – inclusiv prin specialiştii proprii – pentru asigurarea de condiţii decente de locuit în mediul rural, pentru sprijinirea comunităţilor locale în vederea aducerii utilitãţilor în toate zonele respective sau, după caz, alte soluţii care să asigure instalarea de grupuri sanitare locuinţelor din mediul rural.

Vă invităm să ne vizitați și pe site-ul nostr: www.partidader.ro

No Comments

Post A Comment