AMBULANȚA  „ADER LA SĂNĂTATE” – UNITATE SANITARĂ MOBILĂ

SITUATIA DE FAPT          

În ultimii 30 de ani, drepturile la sănătate ale românilor s-au deteriorat foarte mult fiind încălcate în mod sistematic.

Mai multe guverne succesive nu au ținut cont de prevederile constituționale conținute în art. 34 din Constituția României, denumit „Dreptul la ocrotirea sănătății” și au desființat mii de dispensare și policlinici. Drept efect, serviciile de sănătate și prevenție aproape că au dispărut în localitățile mici și îndeosebi în mediul rural.

Curtea Europeană de la Strasbourg a statuat, prin decizia din 10 aprilie 2012, în cazul „Panaitescu versus România”, că statele au obligaţia să se abţină de la a provoca moartea unei persoane prin măsuri iregulare  și să ia măsuri pentru a proteja vieţile celor aflați sub jurisdicţia lor.

Deși România a fost sancționata de CEDO înca din 10 aprilie 2012 în Cauza Panaitescu versus Romania  și

s-a statuat astfel prin Decizie că ,,lipsa asistenței medicale încalcă dreptul la viață întrucât statele care au ratificat Convenția Europeană sunt obligate să ia toate măsurile pentru protejarea drepturilor cetățenilor‘’ totuși Statul Român continuă să acționeze în defavoarea cetățenilor săi punând în fiecare moment în pericol sănătatea și viața acestora.

Guvernele României procedează la discriminarea continuă  în ceea ce privește calitatea prestațiilor în domeniul serviciilor medicale. Aceasta discriminare constă, în primul rând, în faptul că pacienților cu posibilități materiale reduse și care nu au unități medicale în comunitatea în care locuiesc sau în apropierea acesteia,  li se obstrucționeaza accesul la serviciile medicale. Mulți dintre aceștia nu-și permit nici măcar contravaloarea transportului până la primul dispensar. Mai mult decât atât, oamenii din comunitățile sărace nu au acces la o persoană instruită care să le prezinte drepturile pe care le au în domeniul sănătății.

Exemple sunt nenumărate. Există situații în care, minore sau femei care trăiesc în aceste comunități unde nu este asigurată asistența medicală minimală, nu-și permit să ajungă niciodată la medic pe timpul unei sarcini și această situație duce la adevărate drame: ele nasc copii cu malformații sau chiar decedați, sau viața lor este pusă în pericol pe toată perioada sarcinii sau la naștere.

Situație la fel de gravă este și pentru șomerii și pensionarii care locuiesc în aceste comunități lipsite de serviciile medicale și care, din lipsa veniturilor nu au acces la serviciile medicale tot pe fondul imposibilității de deplasare la cele mai apropiate unități medicale.

Un efect evident al dereglării și deteriorării sistemului de sănătate din România este, în primul rând, creșterea costurilor pentru tratarea bolilor care de cele mai multe ori depășesc costurile prevenției. Neindentificarea la timp a unei boli face ca efectul tratării să fie mult amplificat, atât pentru pacient cât și pentru sistemul de sănătate.

 

DREPTUL LA VIAȚĂ  ESTE REGLEMENTAT PRIN LEGE.

Acest drept fundamental este reglementat în primul rând prin art. 22 al. 1 din Constituția României care menționează că ,,dreptul la viață precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate” în art. 34 din Constituție :

Dreptul la ocrotirea sănătăţii

(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

Noul Cod Civil  (art 61-69)  reglementează ,,Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice”

Convenția Europeană a Drepturilor Omului în art. 2 reglementează dreptul la viață.

 

CE PROPUNE PARTIDUL ADER

Pentru a remedia această încălcare flagrantă a dreptului românilor la serviciile de sănătate se impune asigurarea unui pachet minim de servicii sanitare care se pot realiza prin 2 componenete :

1 Reînființarea unităților medicale desființate sau intrate în conservare în perioada de criză, evident cu organizarea și dotarea corespunzătoare, eventual prin programe europene bine structurate;

 1. La nivelul fiecărui județ să existe uniăți medicale mobile care să asigure anumite servicii de asistență medicală minimală și care să parcurgă satele, comunele, localitățile rurale, pe rând, în mod organizat și anunțat prin intermediul primăriilor respectivelor localități .

 

Pentru respectarea drepturilor constituționale și legale ale locuitorilor Romțniei, până la reînființarea dispensarelor Partidul ADER cere  imperativ Guvernului României realizarea unui serviciu numit  AMBULANȚA – UNITATE SANITARĂ MOBILĂ care să ofere  serviciile de sănătate și prevenție care aproape că au dispărut în localitățile mici și îndeosebi în mediul rural.

 

DE CE ESTE NECESARĂ AMBULANȚA  „ADER LA SĂNĂTATE” – UNITATE SANITARĂ MOBILĂ 

STATUL prin acțiunile sale continue a condus la:

 • desfințarea unui număr forte mare de unități sanitare ;
 • restructurarea masivă a posturilor din domeniul sănătății ;
 • încurajarea mafiei din industria farmaceutică;
 • încurajarea nelegalităților din activitatea Casei Asigurări de Sănătate;
 • micșorarea pe zi ce trece a numărului medicamentelor cu titlu gratuit și compensate precum și a numărului bolilor pentru care se acordă aceste facilități.

În scopul remedierii acestor neconformități în ceea ce privește asigurarea dreptului la asistența medicață a tutror cetățenilor care locuiesc pe teritoriul României, Partidul ADER propune și cere imperativ Guvernului României, înființarea serviciului  AMBULANȚA – UNITATE SANITARĂ MOBILĂ  care să fie acreditat de instituțiile abilitate din România și să fie în responsabilitatea organizatorică și financiară a Consiliilor Județene de pe teritoriul României.

 

Obiectivele specifice ale Proiectului AMBULANȚA – UNITATE SANITARĂ MOBILĂ  sunt:

 • asigurarea asistenţei medicale;
 • prevenirea îmbolnăvirilor, păstrarea sănătăţii precum şi depistarea precoce a bolii;
 • reducerea numărului celor care necesită îngrijiri medicale spitalicești;
 • reducerea incidenţei unor boli datorate lipsei de asistență medicală periodică;
 • menţinerea şi ameliorarea capacităţilor fizice ale locuitorilor;

ATENȚIE ! Acest proiect nu se suprapune sistemului sanitar de urgență „112” care poate să fie apelat și răspunde numai atunci când pacientul necesită intervenție medicală de urgență într-o unitate medicală specializată. Acest proiect se adresează tuturor cetățenilor din zonele nesupravegheate medical, având drept scop asigurarea serviciilor medicale prespitalicești și postspitalicești care asigură prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor, menţinerea şi ameliorarea capacităţilor fizice ale locuitorilor și în final reducerea costurilor asistenței medicale ale sistemului sanitar.

Pentru realizarea acestor obiective, sunt necesare un număr determinat de autovehicule tip ambulanţa medicală, destinat activităţilor de monitorizare a stării de sănătate.

Autosanitarele sunt deservite de echipe mobile de intervenţie multidisciplinare, formate din următoarele categorii de personal:

 1. medic
 2. asistent medical
 3. asistent social
 4. şofer.

 

Grupul ţintă

 

Persoanele care locuiesc în mediul rural sau în localitățile mici, acolo unde au fost desființate unitațile sanitare. Prin implementarea proiectului AMBULANȚA – UNITATE SANITARĂ MOBILĂ  se urmăreşte optimizarea soluţiilor oferite acestor persoane prin includerea lor în cadrul proiectului.          

 

Servicii şi activităţi

Categoriile de servicii oferite prin intermediul unității sanitare mobile:

 1. serviciile prespitaliceşti:
 • consulturi medicale;
 • analize medicale la domiciliu;
 • tratamente ambulatorii (tratament injectabil, tratament per os, pansamente);
 • evaluări medicale periodice (monitorizare T.A., puls şi temperatură, monitorizare glicemie, status neurologic);
  1. transportul asistat:
 • transportul pentru internarea în unităţile medicale, atunci când starea sănătăţii o impune;
 • transportul persoanelor nedeplasabile la unităţile medicale în vederea efectuării de consulturi, analize şi tratamente de specialitate;
 • transportul copiilor victime ale abuzului la Institutul de Medicină Legală pentru obţinerea certificatului constatator;
 • transportul persoanelor cu dizabilităţi la Comisia de Evaluare Medicală în vederea evaluării pentru încadrarea în grad de handicap;
 • transportul copiilor nedeplasabili la Comisia pentru Protecţia Copilului.

 

 • serviciile postspitaliceşti:
 • evaluări medicale periodice (monitorizare T.A., puls şi temperatură, monitorizare glicemie, status neurologic) în perioada postspitalicească;
 • analize medicale la domiciliu;
 • tratamente ambulatorii (tratament injectabil, tratament per os, pansamente) recomandate la externarea din spital;
 • transport pentru efectuarea de recuperare medicală;

Rezultate aşteptate ale proiectului

a)Creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate prin:

 • Mărirea numărului de beneficiari evaluaţi;
 • Reducerea numărului cazurilor de îmbolnăvire și chiar deces a persoanelor arondate la program;

 

 

 • Efectuarea de analize medicale la domiciliu;
  1. reducerea presiunii financiare asupra instituţiilor sanitare

Cazurile persoanelor care reprezintă urgenţă nu se internează într-o unitate spitalicească, ci beneficiază de servicii medicale la domiciliu pe perioada bolii sau a invalidităţii, în cazul în care nu pot  să se îngrijască şi nu au susţinători legali care să îi ajute.

 1. creşterea gradului de solidaritate şi coeziune la nivelul comunităţii;
 2. prevenirea unor fenomene sociale cum ar fi: abandonul familial, violenţa domestică, etc.;
 3. rezolvarea unor cazuri dificile care presupun colaborarea mai multor instituţii abilitate

 

 

 

 

Memoriu Tehnic

“Unitatea mobilă sanitară” este un proiect ce poate și trebuie dezvoltat la nivel naţional în județe cu deficit de dispensare, policlinici și medici, este iniţiat de către departamentele de specialitate ale Partidul ADER, al cărui scop este creşterea calităţii vieţii locuitorilor din mediul rural și localitățile mici, acolo unde nu există unități sanitare.

Prin acest proiect, ne propunem realizarea activităţii de asistenţă medicală pentru locuitorii din mediul rural și din localitățile mici, acolo unde nu există  unități sanitare.

“Unitatea mobilă sanitară” dispune de un dispecerat, care se află la Consiliul Județean.

În cadrul dispeceratului se stabilește programul de lucru zilnic al echipajului de intervenții medicale.

Dispeceratul “Unității mobile sanitare” poate funcţiona zilnic între orele 8ºº- 16.30ºº şi este deservit de dispecerii instituţiei special pentru specificul postului şi al activităţii.

Locuitorii aflați în arealul serviciului “Unității mobile sanitare” vor deține fișe individuale la nivelul dispeceratului în care se menţionează data şi ora la care au fost vizitați de serviciul sanitar, datele de identificare ale persoanei asistate, coordonatele socio-medicale ale cazului.

Serviciul “Unității mobile sanitare”  va fi dotat cu  ambulanţe de transport tip B.

 

 

Ambulanţa are următoarele caracteristici şi echipamente:

Caracteristici  vehicul

 • Motor : injecţie echipat conform standardelor Uniunii Europene (euro-6 )
 • combustibil – motorina
 • frână hidraulică, cu sistem ABS

·      cutie de viteze mecanica sincronizata cu 5+1 trepte

·      sistem de direcţie servoasistat

·      Lungime : 5 ,099 m

·      Înălţime : 2,470m

·      Lăţime : 2 ,024m

·      Tracţiune : faţă (4×2)

 

Cabina şoferului

 • În cabina şoferului există două locuri echipate cu centuri de siguranţă cu prindere în trei puncte si de asemenea este locat un extinctor cu capacitatea de 2 kg, poziţionat în laterala scaunului din dreapta;
 • Ambulanţa este echipată cu un încălzitor pentru compartimentul sanitar şi un aerator montat pe pavilionul autosanitarei, echipat cu ventilator cu dublă acţiune ) aspiraţie şi ventilaţie;
 • Ambulanta este echipata cu :
 • Încălzitor suplimentar independent tip Webasto Air Top 2000 diesel;
 • Închidere cu cheie pentru compartimentele superioare din partea stângă a ambulanţei;
 • aer condiţionat.

 

Alarme audio şi vizuale

 • autosanitara dispune de grup optic cu lumină stroboscopică, montat pe pavilion, cu sirenă încorporată;
 • 2 girofaruri stroboscopice posterioare ;
 • difuzorul sistemului de avertizare verbală şi microfonul au putere de 100W/120dBşi 3 tonalităţi
 • pe partea superioară a maşinii se găsesc 6 lumini halogene, câte 2 pe fiecare latură a maşinii şi 2 în partea din spate, toate acţionabile cu ajutorul a 3 întrerupătoare.

 

Compartimentul sanitar

 • Compartimentul sanitar este insonorizat şi izolat termic.
 • Compartimentul sanitar este separat de cabină printr-un perete divizor confecţionat din poliester întărit cu răşini cu înaltă rezistenţă mecanică. Acest perete despărţitor este echipat cu un geam culisant parţial mat care permite pe de o parte contactul vizual cu şoferul, dar în acelaşi timp nu deranjează şoferul în timpul conducerii.
 • Iluminarea compartimentului sanitar este asigurată prin intermediul a două plafoniere: una în partea anterioară a pavilionului, în dreptul capului pacientului aşezat pe targă, una în partea posterioara a pavilionului in proximitatea portierelor spate.
 • Ambele plafoniere sunt  echipate cu lumină albastră nocturnă care poate fi comandată prin intermediul unui buton din centrală.
 • Pe partea stângă a pavilionului este instalată o lampa chirurgicala HALUX 50 orientabil, culisant şi rotativ alimentat electric 12V c.c.- 50 w – 48.000 lux.
 • În compartimentul sanitar sunt instalate compartimente profilate în răşină poliesterica ignifuga, lisa cu unghiuri rotunjite, acoperite cu un strat consistent din gelcoat alb ( vopsea folosita si in industria alimentara ) lavabil si dezinfectabil conforme cu normele europene EN 1789. În ceea ce priveşte gradul de rezistenta la foc materialele folosite sunt conforme cu normele europene EN ISO 3795.
 • Panoul montat pe peretele divizor, dinspre cabină, în partea superioară şi partea inferioară conţine un compartiment în care sunt montate următoarele :
 • suport metalic cu înalt grad de rezistenta, echipat cu sistem de blocare care permite fixarea a doua butelii de oxigen ( capacitate 7 l );
 • încălzitor suplimentar pentru compartimentul sanitar echipat cu electroventilator (foloseşte sistemul de răcire de origine )
 • scaun montat în direcţia opusa sensului de înaintare cu spătar şi tetieră, şezutul acestui scaun să fie rabatabil fiind montat pe un suport metalic de înalta rezistenţă cu centura de siguranţa abdominală.
 • suport obiecte realizat din ABS pe partea dreaptă a acestui perete care să permită poziţionarea genţii de urgenţă.
 • pe aceeaşi parte să fie poziţionat şi suportul pentru butelia de oxigen portabilă de 2,5 l conform normelor europene EN 1789
 • mâner de urcare pe partea dreapta in proximitatea portierei laterale
 • deasupra cabinei este realizat un compartiment pentru depozitarea materialelor medicale.
 • Peretele din stânga conţine următoarele :
 • 2 compartimente pentru medicamente echipate cu geamuri culisante în partea superioară în proximitatea pavilionului. Primul compartiment pentru medicamente sau soluţii cu regim special este echipat cu încuietoare cu cheie.
 • un compartiment în partea inferioară în proximitatea portierei spate echipat cu geamuri culisante, partea superioară este deschisă cu rol de port-obiecte fiind mărginită de un suport din ABS.
 • spaţiu special destinat montării scaunului pentru cardiaci.
 • compartiment deschis pentru fixarea aspiratorului chirurgical endotraheal portabil
 • rack pentru fixarea aparaturii de reanimare ( defibrilator şi ventilator pulmonar )
 • bara de serviciu cu două sisteme de inserţie rapide de tip culisant pentru fixarea pulsoximetrului si a sfigmomanometrului panoul de comanda pentru oxigen este poziţionat in partea superioara stângă a panoului în zona capului pacientului : panoul este echipat cu manometru de joasa presiune, 3 prize cu cuplare rapida, 2 fluxometre umidificatoare şi deviator pentru buteliile de oxigen.
 • un compartiment port-obiecte în proximitatea peretelui divizor situat în partea dreapta a asistentei.
 • centrală electronică de comandă a luminilor şi celorlalte funcţii din compartimentul sanitar echipat cu 3 prize de 12V c.c. încastrate în perete în zona capului pacientului.
 • mâner de susţinere poziţionat în proximitatea geamului lateral culisant.
 • extinctor cu capacitatea de 2 kg poziţionat în apropierea portierei spate stânga.
 • Panoul lateral dreapta conţine următoarele :
 • compartiment deschis pentru depozitarea verticală a tărgii atraumatice cu acces pe uşa laterală culisantă.
 • un amplu compartiment situat în partea superioară a panoului pentru depozitarea materialelor medicale echipat cu geamuri culisante; pe acelaşi perete în zona superioara este poziţionat întrerupătorul secundar echipat cu variator de turaţie pentru ventilatorul montat pe pavilion.
 • un compartiment deschis pentru depozitarea diverselor materiale medicale
 • în partea care acoperă pasajul de roata este prevăzut un spaţiu pentru fixarea scaunului cu roţile pliabil şi a saltelei cu depresiune.
 • Panoul care acoperă pavilionul autosanitarei conţine următoarele:
 • o bara de susţinere acoperită cu burete şi piele artificială.
 • un suport cu două sisteme de susţinere pentru perfuzii şi baretă pentru fixarea perfuziilor velcro antioscilatie.
 • două plafoniere cu lumină albă şi albastră (nocturnă).
 • o lampă chirurgicală de tip scialitic montată pe o şină culisantă dotată cu priză separată pentru alimentarea cu curent.
 • un aerator cu dublu rol aspiraţie/ventilaţie.
 • Pardoseala autosanitarei:
 • Podeaua compartimentului sanitar este realizată din material multistrat fenolic, rezistent la putrezire, acoperit cu linoleum antiderapant, antistatic, ignifug şi fără înnădituri.
 • Pe podeaua autosanitarei sunt poziţionate următoarele:
 • un platou universal port-targă principală confecţionat din otel inox T.R. SC 96 completat cu sistem de translaţie frânată, care permite translaţia graduală a tărgii din partea stânga spre centrul autosanitarei.
 • în partea din spate sub suportul de targă este prevăzut un spaţiu echipat cu ghiduri din teflon pentru depozitarea tărgii atraumatice.
 • în partea dreaptă este poziţionat un scaun conform cu normele europene 1789 de tip rabatabil echipat cu cotieră, tetieră şi centura de siguranţa cu prindere în trei puncte.
 • Sistemul centralizat de oxigen – terapie; este conform cu norma EN 739 CE 0434 , compus din:
 • 2 reductoare de presiune echipate cu manometru.
 • 2 tuburi conforme cu norma EN 739 de înalta ţinută sigilat şi verificat conform normelor EN 733.
 • 1 deviator de flux cu 3 poziţii (butelie 1– închis – butelia 2)
 • 1 manometru de joasă presiune.
 • 3 prize cu cuplare rapidă UNI 9507/1989.
 • 2 fluxometre / umidificatoare cu cuplare UNI.

 

 

N.B. 1 priza de oxigen cu cuplare rapidă rămâne liberă pentru legătura ventilatorului pulmonar.

 • Compartimentul sanitar este echipat cu :
 1. 2 butelii de oxigen cu capacitate de 7 l.
 2. Trusa de urgenţă:
  • Seringi de unica folosinţă;
  • Comprese sterile;
  • Feşi;
  • Garou;
  • Mânuşi sterile;
  • Mânuşi de unică folosinţă;
  • Stetoscop;
  • Sfigmomanometru;
 3. Trusa medicală de resuscitare, prevăzută cu:
  • un laringoscop cu 5 lame de diferite mărimi;
  • 5 măşti faciale de diferite mărimi;
  • 2 baloane de ventilaţie mecanică cu priză de oxigen;
  • AMBU cu mască şi rezervor pentru adulţi şi copii;
  • 2 mandrene de diferite dimensiuni;
  • 5 canule Guedel de diferite dimensiuni;
  • 5 pipe endotraheale de diferite dimensiuni;
  • o pensă Magill;
  • 5 sonde de aspiraţie de diferite dimensiuni;
  • un stetoscop;
  • aparat de reanimare, mască de oxigen şi butelie de oxigen;
 4. atele cu depresiune şi sac pentru transport.
 5. set de 6 coliere cervicale împreuna cu sac transport.
 6. targă autoîncărcabila completă tip Cross-Spencer.
 7. folie de aluminiu pentru transportul arşilor.
 8. 2 pături din lina 100%.
 9. recuperator urină din material plastic.
 10. recipient pentru ace uzate.

 

Aparatura electromedicală

 • defibrilator tip BRUKER FRED manual, monitor, imprimantă spaţiu pentru module, accesorii în dotare: padele pentru defibrilare, cablu ECG 3p, set electrozi ECG, opţiuni S,F sau SF;
 • DG 2002L2 Consola de încărcare : pentru încărcarea bateriei cu aparatul in staţionare;
 • Cablu EKG 10 poli cu clipuri şi 12 derivaţii;
 • “S” PULSOXIMETRU SPO2 accesorii : senzor pentru deget SPO2, cablu prelungitor pentru senzorul de deget;
 • MODUL PRESIUNE non invazive NIBP;
 • MODUL PEACEMAKER non – invaziv;
 • MODUL CAPNOMETRU CO2 cu adaptatori T şi tuburi cu filtru;

Accesorii : garou NIBP pentru adulţi;

Consola de încărcare pentru două module:

–    Alimentator pentru C M/2;

 • Ventilator pulmonar pentru adulţi, copii nou născuţi cu mixer, Venturi pentru alimentarea numai cu oxigen 12V complet echipat cu tub de oxigen de 2 l şi supapă Peep;
 • Pompă siringă completă cu alimentator pentru 12V şi cablu pentru alimentare 220V ARSENA ALARIS;
 • Aspirator electric portabil BOSCAROL OB2012;

 

Deşeurile rezultate ca urmare a activităţii medicale sunt colectate de la sursă şi distruse conform prevederilor legale în vigoare. Colectarea de la sursă se realizează astfel:

 1. În saci negri se colectează deşeurile asimilabile celor menajere ( ambalaje pentru materiale sterile, flacoane de perfuzie care nu au venit în contact cu sângele sau alte lichide biologice), hârtie, bonete şi măşti de unică folosinţă.
 2. În saci de culoare galbenă se colectează deşeuri infecţioase (tampoane, comprese îmbibate cu sânge sau cu alte lichide biologice, pansamente sau alte materiale contaminate, instrumentele şi echipamentele de unică folosinţă (de ex. mănuşi, sonde şi alte materiale de unică folosinţă).
 3. În cutiile cu pereţi rigizi se colectează deşeurile înţepătoare-tăietoare (de ex. seringi de unică folosinţă, ace, catetere, perfuzoare cu tubulatură şi ace, lame de bisturiu de unică folosinţă).

Deşeurile rezultate sunt depozitate într-un spaţiu special amenajat. Acestea sunt colectate apoi şi incinerate de către o firmă specializată.

Dezinfecţia autosanitarei este realizată de o firmă specializată şi autorizată în acest sens, cu care se va încheia un contract de prestare de servicii.

Sterilizarea instrumentarului medical se realizează, în baza convenţiilor de colaboare

Echipajele “Unității mobile sanitare”  sunt formate din următoarele categorii de personal:

 1. medic
 2. asistent medical
 3. asistent social
 4. şofer.

Echipajul îşi desfăşoară activitatea zilnic, între orele 0800 – 1630, de luni până vineri.

Programul dispeceratului este zilnic, de luni până vineri, între orele 0800-16.3000.

Activităţile medicale realizate de“ Unitatea mobilă sanitară” pentru  locuitorii din mediul rural și din localitățile mici, acolo unde nu există  unități sanitare sunt următoarele:

 • consulturi medicale și acordarea de ajutor medical specializat și identificarea problemelor de sănătate;
 • tratamente ambulatorii (tratament injectabil, tratament per os, pansamente) pentru persoanele asistate;
 • evaluări medicale periodice pentru persoanele aflate în evidenţa serviciului (monitorizare T.A., puls şi temperatură, monitorizare glicemie, status neurologic);
 • transportul persoanelor vârstnice, nedeplasabile, a femeilor însărcinate și a persoanelor cu handicap, la unităţile medicale în vederea efectuării de consulturi şi tratamente de specialitate;
 • transportul persoanelor nedeplasabile la Comisia de Evaluare Medicală în vederea evaluării pentru încadrarea în grad de handicap;
 • acţiuni de screening pentru determinarea hipertensiunii tensiunii arteriale şi a hiperglicemiei ;
 • monitorizarea permanentă a persoanelor vârstnice sau cu handicap, cu sau fără susţinători legali, şi care şi-au pierdut autonomia şi sunt în stare de degradare fizică,
 • solicitarea sprijinului instituţiilor abilitate pentru rezolvarea stării conflictuale la domiciliul persoanelor victime ale abuzului familial/violenţei domestice;
 • colaborarea cu forurile abilitate în vederea cazării persoanei abuzate – victimă a violenţelor domestice, într-o instituţie de tip centru pentru victimele violenţei domestice, după caz (în cazul în care este minoră persoana abuzată în mod direct sau indirect, se va solicita sprijinul serviciilor specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea aplicării măsurilor legale care intră în sfera de competenţă a acestora ) ;
 • colaborarea cu forurile de specialitate în vederea cazării de urgenţă a victimelor incendiilor, inundaţiilor, etc. într-un aşezământ de tip azil de noapte după caz (în cazul în care în mod direct sau indirect persoana afectată este minoră, se va solicita sprijinul serviciilor specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea aplicării măsurilor legale care intră în sfera de competenţă a acestora);