Asociaţia pentru Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie “Om între oameni” (ADER) şi-a stabilit misiunea de a contribui la dezvoltarea socială şi economică a României, la dezvoltarea conştiinţei civice a cetăţenilor români.

În scopul îndeplinirii acestei misiuni, Asociaţia pentru Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie ”Om între oameni” (ADER) şi-a fixat un număr de 8 obiective strategice:

  • Organizarea de acţiuni cu scop informativ, privind drepturile şi libertăţile civile, în contextul drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
  • Dezvoltarea conştiinţei cetăţeneşti, educarea simţului civic, prin implicarea persoanelor interesate – fără restricţii de vârstă – în acţiunile de voluntariat organizate de ADER.
  • Iniţierea de dezbateri cu privire la proiectele de dezvoltare durabilă realizate la nivel local şi naţional.
  • Organizarea de dezbateri, colocvii şi alte tipuri de activităţi, în scopul cunoaşterii responsabilităţilor ce revin României, autorităţilor locale şi centrale, implicit cetăţenilor, din Strategia Uniunii Europene “Europa 2020”.
  • Schimbul de informaţii cu mediul de afaceri, autorităţile locale şi centrale, privind implicarea în realizarea unor proiecte fezabile din Programul de finanţare europeană 2014-2020.
  • Promovarea şi consolidarea valorilor fundamentale ale identităţii naţionale.
  • Educaţie civică pentru cunoaşterea şi asumarea valorilor naţionale şi europene.
  • Promovarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept.

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, Asociaţia pentru Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie „Om între oameni” (ADER) va urmări o serie de obiective tactice:

– efectuarea de evaluări şi propuneri de proiecte în domeniul economic, la nivel local şi naţional;
– efectuarea de evaluări şi propuneri de proiecte în domeniul dezvoltării urbane;
– crearea de programe de dezvoltare comunitară;
– promovarea de proiecte de educaţie, cercetare ştiinţifică şi culturale;
– promovarea performanţelor învăţământului românesc şi a tinerilor cu rezultate excepţionale;
– promovarea în lume a valorilor culturale, a obiceiurilor şi tradiţiilor poporului roman;
– crearea de grupuri de studiu, în domenii precum etnografia, cinematografia, fotografia, pictura, muzica, teatrul, limbile străine, IT etc.;
– facilitarea accesului tinerilor şi adulţilor la programe de reconversie profesională şi oferirea direct de informaţii şi pregătire în vederea reconversiei profesionale;
– dezvoltarea unor activităţi de parteneriat cu administraţiile locale, cu organizaţii neguvernamentale, în scopul formării profesionale avansate, prin utilizarea noilor tehnologii;
– derularea de programe de educaţie nonformală, programe în urma cărora cetăţenii să dobândească abilităţi şi competenţe, care să le permită să acceadă pe piaţa muncii;
– dezvoltarea abilităţii tinerilor şi adulţilor în domenii precum educaţia financiară şi investiţiile, comunicarea, planificarea, replanificarea şi dezvoltarea carierei, creativitatea şi inventivitatea, dezvoltarea inteligenţei, managementul timpului, motivarea personală, negocierea şi vânzările, brandingul şi marketingul, persuasiunea, oratoria şi retorica;
– dezvoltarea unui grup de sprijin pentru persoanele aflate în perioade de risc, excludere sau marginalizare social;
– efectuarea de studii, cercetări, sondaje şi programe, în domenii diverse de interes;
– oferirea de expertiză în domeniul campaniilor electorale, la nivel local şi naţional;
– oferirea de expertiză juridică pentru persoanele vulnerabile;
– realizarea şi promovarea de proiecte în domeniul sănătăţii şi al educaţiei medicale, crearea de programe de educaţie sanitară a populaţiei;
– realizarea de acţiuni şi activităţi caritabile;
– redactarea şi/sau susţinerea de proiecte legislative menite să îmbunătăţească viaţa oamenilor.

Viziteaza web-site al Asociatiei- http://www.aderedu.ro/misiune.html