În atenția Guvernului României, a Consiliului Judeţean Constanţa
și a Cetăţenilor Români.
Propunere de Proiect / Apel referitor la ameliorarea situației patrimoniului naţional, sub deviza « Parteneriatul public-privat, patrimoniul românesc salvat »
și salvarea Cazinoului Constanţa -dar şi a altor edificii din patrimoniu- prin subscripție
publică și/sau parteneriat public-privat, prin Proiectul:
“Un leu nou pentru Cazinou”

STIMAȚI CETĂȚENI,
În ciuda declarațiilor repetate și poate chiar a bunelor intenții avute în timp de diferite guvernări, asistăm în ultimii aproape 30 de ani la o deteriorare continuă a situației patrimoniului național; lipsește o strategie coerentă și multe din măsurile luate nu au avut caracter de continuitate şi nici nu au contribuit substanţial la o ameliorare a situației existente, care s-a deteriorat aproape în mod constant.
În cele de mai jos, propunem o masură –deocamdată în premieră- pentru salvarea unui monument arhitectonic unic şi de referință din patrimoniu național, măsură însoțită şi de un mecanism prin care, ca urmare a aplicării lui, acesta să permita în timp și alte rezolvări de situație similare și multiple beneficii în zonele respective.

CONTEXTUL GENERAL
În urmă cu peste 100 de ani, printr-o subscripție publică și un apel celebru -“Dați un leu pentru Ateneu”- poporul român a contribuit la realizarea unui monument unic în România și Europa: Ateneul Roman. S-a făcut aceasta deşi la vremea respectivă bineînţeles că nu existau facilităţile şi serviciile actuale moderne, nici rețele de socializare, sau de telefonie mobilă etc.
Ateneul Român a fost şi este un obiectiv legat direct de cultură, a fost întreținut și păstrat și de regimul comunist și îl avem și în ziua de astăzi în bune condiţii.
În aceeași perioadă însa, – ca să pornim în acest proiect de la un obiectiv deasemenea foarte cunoscut- a fost construit și Cazinoul de la Constanța, un monument arhitectonic de asemenea unic în Europa, care depășește prin frumusețe şi complexitate multe alte obiective celebre din Europa şi din lume. Acesta însa, nu a avut o soartă la fel de bună şi a fost neglijat în mare măsură și în perioada comunistă. In mod paradoxal şi de neînţeles, chiar şi acum, dupa revoluție, a suportat un proces de degradare continuă care, dacă nu se intervine în mod substanţial, îl va aduce într-un viitor nu foarte îndepărtat într-o situație de distrugere totală, pe care noi nu o dorim. Prin acest proiect încercăm să o evităm şi chiar să o corectăm.
Vrem să lansăm și vă propunem, o acţiune naţionala sub deviza “Un leu nou pentru Cazinou”. Această acţiune va fi ceva mai complexă decât cea la care am făcut vorbire mai sus şi de la care ne-am inspirat -cea referitoare la Ateneul Român- deoarece presupune, cum am spus mai sus, nu doar salvarea Cazinoului ci şi realizarea unui mecanism prin care Cazinoul de la Constanța, care acum provoacă doar pierderi, să se transforme în CENTRU DE PROFIT, din care:
– o parte a profitului să revină Consiliul Județean Constanţa (Proprietarul Cazinoului); – altă parte să revină Guvernului României/Ministerului Culturii, cu care sa se reconstruiască / consolideze sau renoveze alte edificii similare din patrimoniul naţional ; – după caz, în funcție de forma în care va fi aprobat proiectul şi agreat de toate părţile, o a treia parte să poată reveni investitorilor, ca beneficiari la profitul realizat, proporţional cu sumele depuse (vezi sistemul propus mai jos).

PROCEDURA GENERALĂ DE LUCRU
Se va constitui o Societate Comercială română sau un ONG -care poate avea chiar denumirea “Un leu nou pentru Cazinou”- și care va face contract cu una dintre firmele mari de telefonie, astfel încât, să poată desfașura acţiunea de subscripţie publică, sub un model pe care îl propunem mai jos.
Dacă se doreşte (dar doar PROBONO, nonprofit şi prin voluntariat), în semn de implicare şi responsabilitate în spiritul reconstrucţiei patrimoniului naţional, aceasta poate fi chiar inițiatoarea acestui proiect, ADER – Asociaţia pentru Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie , care se oferă voluntar în acest sens, sau un alt ONG ales de Consiliul Judeţean Constanţa, în colaborare cu celelalte organe ale statului implicate .
Acţiunea de subscriere publică, se poate face în felul urmator:

Varianta 1 – Basic-sponsor : un SMS cu valoarea de 5 lei (sponsorul poate trimite mai multe sms şi în functie de numărul acestora poate trece la varianta superioară) – Folosim această valoare pentru subscripţie, apropiată de 1 euro, în simbolistica şi ideea că acesta este “Un leu nou pentru Cazinou”
Varianta 2 – Silver-sponsor : un SMS în valoare de 25 lei ( la fel sponsorul poate transmite mai multe);
Varianta 3 – Gold-sponsor: un SMS în valoare de 100 lei; ( şi aici, sponsorul poate transmite mai multe SMS-uri);

Varianta 4 – Diamond-sponsor sau Diamond-investitor: depuneri bancare în valoare de 1000 lei sau mai mari. La opţiunea de cont Diamond-investitor valoarea depunerii se contorizează ca investiție și, după ce Cazinoul, refăcut la un standard de lux va trece pe profit, investitorul va putea beneficia de cota parte din profit, după cum va rezulta mai jos.
Pentru toate cele 4 variante va exista un mecanism de contorizare supravegheat prin mai multe organisme independente (rețeaua de telefonie, supraveghere bancară, supraveghere paralelă prin cenzori etc…).
Mecanismul va fi pus la punct cu respectarea tuturor rigorilor bancare și sponsorul sau investitorul va putea vedea în direct, pe un portal, suma pe care a depus-o, modul în care aceasta s-a contorizat, categoria de sponsor/investitor în care se găsește, etc.
În paralel, pe măsura derulării se va realiza o Bancă de date nominativă a sponsorilor şi a investitorilor în care fiecare să se regăsească, inclusiv cu contorizarea transparentă a sumei la momentul depunerii şi, în paralel, a totalului la care s-a ajuns, pentru evitarea oricărei fraude şi gestionarea corectă a procesului, câţi bani mai sunt necesari pentru atingerea obiectivului* etc.
Drept mulţumire şi recunoaştere a gestului lor, Sponsorii din primele 3 categorii vor putea avea acces gratuit, o data sau de mai multe ori pe an ( fc de gradul de încadrare) la Muzeul Cazinoului care va fi realizat inclusiv prin donația lor – precum şi la celelalte facilităţi ale acestuia- şi se vor regăsi în Cartea de Onoare a Monumentului de Patrimoniu Cazinoul Constanţa, cu menţionarea –pentru siguranţă şi control- a sumelor depuse.
Sponsorii din categoria Diamond vor primi în plus şi o monedă omagială Un leu nou pentru Cazinou, realizată în onoarea lor, la un an după redeschiderea Cazinoului şi intrarea lui pe profit, monedă placată cu aur de 24 k, realizată în ediţie limitată egală cu numărul de sponsori Diamond. (Prețul de achiziție al monezii nu va depăși 100 lei, dar valoarea ei previzionată va creste în timp fiind placată cu aur și aflându-se în ediție limitată.)
Proprietarul (Consiliul Județean Constanţa), Guvernul României, şi Investitorii vor putea beneficia de cotă parte din profit astfel încât să se ţină seama de valoarea actuală a Cazinoului, de amploarea sponsorizărilor şi a investiţiilor şi cu păstrarea integrală a proprietăţii acolo unde se găsesţe acum, după urmatoarea schemă:
– o parte din profitul rezultat anual revine Proprietarului Cazinoului (Consiliul Județean Constanţa), iar acesta o va folosi în principal pentru dezvoltarea zonei, a turismului local dar și a altor necesități pe care le are; – o altă parte va reveni Guvernului României/ Ministerului Culturii pentru salvarea altor monumente de patrimoniu și/sau eventual realizarea altor mecanisme similare, prin care monumentele istorice pe care le avem să devină centre de profit şi de atracţie turistică ; cota respectivă din profit poate fi folosită şi pentru asistenţă socială, aşa încât sponsorul să aibă mulțumirea că, pe lângă actul de donaţie către cazinou, a realizat şi unul de binefacere cu efect continuu ; – iar a treia parte să revina investitorilor, celor care au subscris pe varianta Diamond-investitor, proporţional cu suma depusă. Investitorii acceptă faptul că prin investiţia lor vor putea beneficia de cota parte din profitul anual realizat, dar nu şi de cota parte din dreptul de proprietate asupra Cazinoului, care ramâne integral la Proprietarul actual, Consiliul Judeţean Constanţa. Investitorii pot fi persoane fizice sau juridice româneşti, ONG, ministere, inclusiv Consiliul Judeţean Constanţa care-şi poate creşte cota de profit inclusiv pe această cale .
Calculul Cotelor parte de profit (ponderilor) ce rezultă fiecăreia dintre părţi se realizează după următoarea schemă, într-o formă simplificată supusă dezbaterii, formă care porneşte de la valoarea actuală a Cazinoului raportată la cea finală (cota parte, în sensul de pondere în profit a Proprietarului), de la valorile contribuţiilor care se vor face raportate la aceeaşi valoare finală a Cazinoului (cota parte de profit a sponsorizărilor se propune să revină Guvernului, pentru pornirea acelui mecanism de salvare a altor obiective), și respectiv de la valoarea investiţiilor raportate la aceeaşi valoare finală a Cazinoului (cota parte din profit a sumei Investitorilor) , astfel:
Se stabilește întâi Valoarea Finală a Cazinoului (VF), după finalizarea procesului de subscriere şi investiţie, cu relaţia:
Valoarea Finală (VF)=Valoarea actuală(VA) + Valoarea Sponsorizărilor(VS)+Valoarea Investițiilor(VI)
Cota parte din profit care revine Proprietarului, Cons. Jud. Constanţa (CPP), în sensul de ponderea a acestuia la profit, se calculează astfel:
CPP=VA/VF (se observă că ea ţine cont de valoarea inițială a proprietăţii);
Cota parte din profit care revine Guvernului (CPG), deasemenea în sensul de pondere, va fi:
CPG= VS/VF ( ea ține cont de valoarea sponsorizărilor)
Cota parte din profit care revine sumei Investitorilor (CPI), tot în sensul de pondere, va fi:
CPI= VI/VF ( ea ține cont de valoarea investiţiilor)
*Nota: Subscrierea se poate face foarte comod așa cum am precizat mai sus, prin SMS–uri dedicate pentru primele 3 categorii, dar vor fi puse la dispoziție și mai multe conturi bancare în lei sau valută, pentru sponsorizări (ca şi investitii) pentru varianta de top, -nr 4-.
Subvenţiile ( ca şi investiţiile) se adresează în primul rând cetățenilor români, -pentru acest prim caz-, întrucât dorim ca acest edificiu, Cazinoul Constanţa să fie salvat în principal în mod patriotic prin subscripţie publică, de către români, prin această acţiune propusă de către noi în Anul Centenarului, dupa modelul după care înaintaşii noştri au fondat Ateneul Român. Daca sumele necesare aducerii lui la nivelul dorit se vor dovedi a fi greu de strâns, la ele să se adauge investiţii, de asemenea în principal româneşti .
Suma totală estimată pentru refacerea Cazinoului este de aprox 20 milioane Euro, dar care s-ar putea suplimenta corespunzător cu 50% până la 100%, pentru aducerea lui şi a zonelor învecinate la un standard şi nivel de lux corespunzător, ca obiectiv emblematic de atragere turistică zonală şi regională.
Obs. Dacă în urmă cu 100 de ani s-a putut construi un monument similar- Ateneul Român- printr-un apel/subscripţie publică, sperăm ca acum, cu posibilităţile superioare existente, să putem măcar reface/renova unalt monument istoric de patrimoniu existent Cazinoul Constanţa, şi să-l transformăm într-un obiectiv turistic de top, coroborat cu un mecanism financiar cu continuitate, pentru renovarea şi a altor edificii/monumente istorice sau de patrimoniu.. (aceasta fiind în fapt contribuţia principală şi elementul de noutate al proiectului nostru). Ca ordin de marime, facem precizarea –din documentele istorice consultate- ca Ateneul Român a costat aprox 820.000 lei, dar, leul aur la care se facea apel atunci, era o monedă puternică în Europa –1 gr de aur costa 4 lei-. Deci am putea compara leul aur de atunci, cu aprox 40-50 lei de acum, sumă care aproximează de fapt, valoarea medie (de 10 euro), a subscriptiei primelor 3 var. propuse de noi acum. Adică, cu alte cuvinte, noul proiect transcede în timp şi este compatibil cu primul.
Pentru alte obiective viitoare, mai putin importante/emblematice şi care nu sunt de patrimoniu, se poate analiza oportunitatea ca investitorii să poată fi și cetăţeni străini, dar pentru acesta de debut despre care facem vorbire, propunem ca investiţia să rămâna în proporţie covârşitoare românească.
FINAL
Asociaţia pentru Democrație, Educație și Reconstrucție -Om între Oameni- a considerat oportună lansarea acestei iniţiative în Anul Centenarului şi solicită Guvernului şi Consiliului Judeţean Constanţa, implicare şi colaborare în această problemă, având în vedere ca nu poate derula singură, numai cu membrii și simpatizanții pe care îi are -chiar dacă mulți dintre aceștia se pot implica voluntar și ProBono, în spiritul unuia dintre pilonii săi, cel de Reconstrucție a ţării -. Spunem aceasta deoarece Cazinoul se află în proprietatea Consiliului Județean Constanța, care trebuie să își dea acordul pentru acest proiect.
Avem speranţa, şi facem apel să o facă, în folosul cetăţenilor pe care-i reprezintă, -precum şi pentru efectul favorabil colateral rezultat în salvarea patrimoniului naţional-, mai ales că acest proiect îi va aduce profit și multiple beneficii, şi acestea fără ca să fie nevoit măcar să investească resurse financiare sau logistice.
Știm că din partea Consiliului județean Constanța există deschiderea necesară pentru proiecte importante de interes național și local şi credem ca este un moment bun, ca în Anul Centenarului să demarăm acest proiect emblematic pentru Judeţul Constanţa dar si pentru ţară.
Pentru inf. suplim., iniţiatorul/autorul proiectului poate fi contactat pe adresa de e-mail: rece@utcb.ro
17.12.2018
Prof.univ.dr.ing. Laurențiu RECE,
Vicepreşedinte ADER, Coordonator Departament Educaţie şi Cercetare Stiinţifică