CE PROPUNEM NOI, PARTIDUL ADER

Am prezentat doar câteva situații pe care nimeni nu le poate contesta și din care rezultă:

 • necesitatea urgentă  de a concepe și pune în aplicare un sistem de reglementare și încurajare a activităților economice care permit națiunii române să preia direct și nemijlocit efectele pozitive ale acestora în termeni de creștere economică și creare de locuri de muncă la nivel național.
 • Crearea și păstrarea pe teritoriul național a centrelor de decizii majore referitoare la strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung.

Considerăm ca fiind imperios necesar:

 • realizarea unor obiective sustenabile ale strategiei de creștere și modernizare a economiei românești în interesul actualei generații dar și a viitoarelor generații de români, care să asigure și posibilitatea reîntoarcerii în țară a celor plecați la muncă în străinătate.
 • Restaurarea drepturilor patrimoniale ale cetățenilor români cu privire la teritoriul național; oprirea înstrăinării proprietăților agricole,  recuperarea celor înstrăinate abuziv sau ilegal; oprirea oricăror intervenții care pun în pericol climatul, apa, resursele naturale și, în general, mediul înconjurător.
 • Reducerea dependenței periculoase a economiei românești față de un număr restrâns de piețe occidentale, nu numai prin diversificarea produselor de export, dar și a destinației acestora.
 • Considerăm necesară creşterea importanţei economiei inteligente bazată pe cunoaştere, inovare şi industrii ecologice.
 • Considerăm investiţiile publice ca motor esenţial al dezvoltării ce poate să asigure noi industrii pe orizontală, convergenţa regională, dezvoltarea echilibrată a regiunilor ţării şi diminuarea disparităţilor teritoriale.
 • Vrem agricultura ca o ramură esenţiala a economiei românesti, ca sursă definitorie a creşterii bunăstării sociale, ca resursă esenţială de dezvoltare şi creştere a încrederii ţării pe plan extern.
 • În domeniul transporturilor, vrem să promovăm politici performante de dezvoltare a infrastructurii pe baza programelor agreate la nivel European pentru dezvoltarea României şi Uniunii Europene.
 • având în vedere potenţialul de creştere al turismului, vom sustine, ca prin politici sectoriale şi fiscale să devină a treia ramură principală a economiei româneşti.

Apreciem că dezvoltarea durabilă a României se poate realiza printr-o politică generală care să includă un grup compact de strategii guvernamentale la nivel local şi national, asigurându-se dezvoltarea unitară a teritoriului.

 • Partidul  ADER susţine programele intensive de modernizare şi dotare a infrastructurii şcolare, stimularea motivaţională a cadrelor didactice şi a întregului personal din învaţământ şi motivarea prin burse substanţiale a elevilor.
 • Abordăm politicile de sănătate ca un sistem unitar de valori umane, practici şi protocoale bazate pe rezultatele ştiinței, infrastructura medicală de cea mai înaltă calitate, un corp medical profesionist şi bine plătit care aduce potenţial de dezvoltare  naţiunii, satisfacţie şi speranţă de viaţă a populației la nivel european.
 • Partidul ADER are în vedere proiecte de politici pentru recompensarea socială prin venituri şi măsuri fiscale a forţei de muncă activă, promovarea unor politici de recompensare morală, financiară şi economică pentru persoanele ieşite din spațiul muncii la pensie, pentru recuperarea capacităţilor de efort şi sănătate consumate în perioada muncii active.
 • Partidul ADER militează pentru conservarea şi asumarea valorilor moral-creştine în cadrul familiei. Vom promova politici de sprijin a familiilor, asigurarea incluziunii sociale și sprijinirea familiilor cu venituri reduse, prevenirea abandonului școlar.
 • Partidul ADER va promova politici de susţinere şi recompense pentru tinerii cuprinși în diverse sisteme de educaţie, pentru a-i pregăti pentru intrarea în spatiul muncii motivaţi, încrezători în capacitatea lor de muncă şi creație şi a stimei publice.
 • Partidul ADER militează pentru creşterea respectului pentru cei care slujesc ţara sub arme, şi a recunoştinţei sociale  faţă de rezerviştii tuturor structurilor de arme precum şi faţă de cei care au participat sau participă din partea României în teatrele de operaţii din străinătate.
 • Partidul ADER are în vedere apărarea drepturilor constituționale ale cetățenilor români care trăiesc și lucrează în afara granițelor țării, pentru înlăturarea discriminărilor privind drepturile democratice ale cetățenilor români, conservarea elementelor de identitate națională: limba, educația, cultura, tradițiile și obiceiurilor românești.